Läkare

Hos oss kan du söka för de flesta symptom, arbetsrelaterade såväl som icke arbetsrealterade. Vid behov remitterar vi till provtagning, röntgen och specialistmottagningar. Vår läkare arbetar även med rehabilitering och samverkar med försäkringskassan och arbetsplatsen vid dessa ärenden.