Rehabilitering

Trots fokus på hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter inom arbetsmiljö- och hälsoområdet, så händer det att vi hamnar i en rehabiliteringsprocess. Det är då viktigt att resurser kan sättas in omgående, vilket i de flesta fall är en förutsättning för ett lyckat resultat. Vi alla resurser på samma ställe, vilket underlättar en snabb rehabilitering. Behövs det, så samverkar vi med specialister inom olika kompetensområden.