Utbildning/föreläsning

Hälsoombudsutbildning

Hjärt/lungräddning

Första hjälpen

Ergonomiutbildning – Arbeta på rätt sätt, lyft- och bärteknik, anatomi, belastningsergonomi mm

Stresshantering – Vad händer i kroppen vid stress ? Vad är det som stressar ? Vad kan jag göra för att minska stressen.

Sömnkurs - Vid långvariga problem med sömnen finns det en sömnkurs. Vi går under 6 veckor igenom olika sätt att förändra beteendet runt sömn och vakenhet. Kursen innehåller teori och praktiska hemuppgifter.

Friskvård/livsstil – både föreläsningar och utbildningar på plats. Vi skräddarsyr efter önskemål. Det kan till exempel handla om kost, motion, träningslära, motivation mm