After-Work pass

After-Work passAfter-Work passet är en mix av vårt träningsutbud

På After-Work passen mixar vi det mesta av det träningsutbud som vi har att erbjuda. Passen har ofta hög intenstitet och känsla är att köra ut veckan som varit och starta helgen på ett fantastikt gott sätt.