AUDIT - Alkoholscreening

AUDIT är ett instrument för identifiering av riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion. Instrumentet är ursprungligen utarbetat av World Health organisation (WHO). Det har översatts och bearbetats för svenskt bruk 1994 av Hans Bergman vid Magnus Huss klinik, Karolinska sjukhuset i Stockholm.

Syftet med AUDIT är att man snabbt och enkelt skall kunna identifiera personer med riskfylld eller skadlig alkoholkonsumtion. Det kan användas bla vid hälsosamtal eller hälsoundersökningar.

AUDIT består av ett frågeformulär med tio frågor, avsedda att mäta tre domäner: Konsumtion (tre frågor om mängd och frekvens) Beroende (tre frågor) Alkoholrelaterade skador (fyra frågor om problem eller skador orsakade av alkoholkonsumtionen )