Hjärt & Lungräddning

En öppen kurs för privatperson som vill lära sig rädda liv

Livet kan snabbt förändras, det är en verkligenhet som vi alla hoppas slippa uppleva. Att veta vad man skall göra i en sådan situation är en viktig nyckel för att kunna rädda liv eller begränsa skada genom att ge hjärt & lungräddning (HLR)

Utbildningen följer svenska riktlinjer och förbereder dig på bästa sätt för att kunna hjälpa till vid ett hjärtstopp eller annan nödsituation. Kursen riktar sig till dig som privatperson men också till företag som vill utbilda sin personal.

Som deltagare får du lära dig kontrollera medvetande, andning, skapa öppen luftväg, göra bröstkompressioner och inblåsningar. Vi tränar på hur man lägger en person i stabilt-sidoläge och hur man agerar när en person satt i halsen (luftvägsstopp). Vi tränar också på hur man använder en hjärtstartare.

När: Måndag 24/9 Kl. 19.00 -21.00
Var: Active i Trollhättan
Anmälan: annika@activetrollhattan.se, 0725-758810
Pris: 525 kr/person