Boka

Kamerabevakning och personuppgiftshantering

Personuppgiftshantering, GDPR och kamerabevakning på Active i Trollhättan

På Active träffar du flera olika professioner. Oavsett vem du träffar kan du komma att behöva lämna ut dina personuppgifter i form av namn, personnummer, adress, mobilnummer och e-mail. Detta är enbart för att vi skall kunna hantera dig som patient eller kund på bästa möjliga vis. Självklart hamnar du inte i något mailutskick eller blir spridd på annat vis med personuppgifter än utanför vad som krävs för att vi ska kunna ta hand om dig på bästa sätt.

På Active i Trollhättan bedriver vi öppettider både på bemannade och obemannade tider. Därför har vi installerad kamerabevakning i våra lokaler. Vi har markerat upp med stor skylt i entrén att kamerabevakning sker och endast i syfte att förhindra brott och underlätta i en eventuell brottsutredning samt säkra personal och medlemmars trygghet men även våra tillgångar.

Kamerabevakning sker i enighet med vad regelverket för IMY, integritetsskyddsmyndigheten ställer som krav.

Våra kameror samlar in material i form av film som kan utgöra en personuppgift, därför raderas materialet löpande från kameran om inget brott eller annan händelse av särskilt viktig anledning utgjorts. Bevakningen sker endast på begränsade ytor och endast personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud har tillgång till materialet. Materialet lämnas inte ut till annan part förutom i en eventuell brottsutredning då bland annat polismyndighet kan få tillgång till materialet för att utreda händelse.

Du har all rätt att få tillgång till vilka personuppgifter vi lagrar om dig och även rätt att bli raderar ur vårt medlemsregister.

För alla frågor rörande personuppgifter vänligen kontakta personuppgiftsansvarig på Active i Trollhättan.

Mathias Brunberg

mathias@activetrollhattan.se

0520-482020

Vad vill du boka?

Behandlingar Behandlingstid Träningspass Träningspass Stäng