Nyanställd på Active

Alexandra kommer framöver vara huvudansvarig för Active företagshälsa och är den du i första hand kommer i kontakt med när du behöver hjälp privat eller via företaget.

Alexandra

Alexandra

Leg. Företagssköterska
0520-482020
alexandra@activetrollhattan.se