Boka

Hälsomottagning

Vill du som privatperson få koll på hur just Du mår idag är du välkommen till vår hälsomottagning. Vi siktar på att fånga upp och bevara Din hälsa innan Du blir sjuk. Nedan ser du våra olika hälsoundersökningar.

För övriga provtagning – hör med oss.

Hälsoundersökning Active

Vi erbjuder en hälsokontroll vi kallar ”Active” där du får ett bra svar på några av dem viktiga hälsofaktorerna för din kropp.

Följande undersökningar görs

 • Blodtryck
 • Kolesterol
 • Blodsocker
 • Längd, vikt, midjemått, BMI
 • Syreupptagningstest

Pris: 1095 kr

Blodanalys/Kroppsstatus

Här får du genom blodprovstagning en god uppfattning om din hälsa utifrån några viktiga parametrar. Provet är ett venöst prov och tas i armen. Det tar ca en vecka att få svar. Följande värden får du svar på

 • Blodstatus som ger svar på blodvärde, antal röda och vita blodkroppar samt lite andra komponenter i blodet.
 • TSH hormon som styr ämnesomsättningen
 • B12 ett av åtta b-vitaminer som bla hjälper kroppen att omvandla mat till bränsle som hjälper oss att producera energi.
  Hjälper aven nervsystemet att fungera korrekt
 • Folat – viktigt för blodbildning och för normal celldelning
 • D vitamin har stor påverkan på hälsan genom att det påverkar hundratals celler i kroppen. Bästa sättet att bilda d-vitamin är genom att exponera huden för solljus. Eftersom vi i norden egentligen har ganska få soltimmar är det många här som har problem med för låga halter av d-vit eftersom det är svårt att fylla på via kosten.
 • leverprover – ger en överblick över hur levern mår
 • kreatinin – njurfunktionsprov

Pris: 1000 kr

Hälsoundersökning Privat

Denna hälsokontroll ger en bra uppfattning när det gäller risk för hjärt/kärl sjukdom och diabetes. Kan givetvis kombineras med Hälsokontroll Kroppsstatus.

 • Blodtryck
 • Kolesterol/ HDL ( det goda kolesterolet )
 • Blodsocker
 • Längd, vikt , midjemått, BMI
 • Hälsosamtal med enkel rådgivning utifrån analyssvar

Pris: 750 kr

Hälsoundersökning med läkare

En grundläggande hälsoundersökning för avstämning av hälsan. Här ingår också en läkarbedömning.

 • Blodtryck
 • Längd, vikt, midja, BMI
 • Kolesterol/ HDL ( det goda kolesterolet )
 • Blodsocker
 • Vitaminstatus (B & D vitamin)
 • Blodstatus (blodvärde, röda/vita blodkroppar, blodplättar)
 • TSH – kvinnor ( ämnesomsättning)
 • PSA – män över 50 år (prostataprov)
 • Kreatinin ( njurfunktion )
 • Leverstatus
 • Läkarundersökning
 • Hälsosamtal
 • EKG

Denna hälsoundersökning innefattar först ett besök hos sköterska för provtagning. Vid det besöket bokas tid till läkare för bedömning och genomgång av provsvar

Pris: 3100 kr

Hälsoprofilsbedömning

Vi arbetar enligt en väl beprövad metod som kartlägger de viktigaste faktorerna för hälsan där vi på ett tidigt stadium kan identifiera tidiga tecken på ohälsa och utifrån ett samtal motivera till ökad insikt och ansvarstagande för den egna hälsan och välbefinnandet.

 • Kontrollen börjar med att du fyller i ett formulär med frågor om fritidsaktiviteter, arbetssituation, motion, kost, stress, sömn, tobak, alkohol och medicinska symtom.
 • Längd, vikt, midja, BMI
 • Kolesterol/HDL, blodsocker – proverna analyseras och besvaras vid undersökningstillfället
 • Blodtryck
 • Syreupptagningstest på cykel ( submaximalt test ) Testet anpassas enkelt efter deltagarens förutsättningar vilket gör att alla kan utföra testet
 • Hälsosamtal – rådgivning ett samtal som utgår från ovanstående undersökningsresultat och frågeformulär.
 • Uppföljning efter ca 6 månader är möjligt till en kostnad om 250 kr. Om behov föreligger för en livsstilsförändring bestäms vid första besöket en relevant målsättning som följs upp vid återbesöket.

Pris: 1 795 kr

Spirometri ( lungfunktionstest )

Spirometri är en undersökning av hur dina lungor fungerar. Den utförs med hjälp av en så kallad spirometer. Är man eller har man varit rökare kan det vara värdefullt att få en uppfattning om lungkapaciteten med tanke på KOL ( kronisk obstruktiv lungsjukdom). Själva undersökningen görs hos sköterska och därefter får du träffa läkare för genomgång av resultat.

Pris: 1 270 kr

PSA -provtagning ( prostataprov- blodprov i armen)

Pris: 395 kr

D-vitamin-prov

Pris: 495 Kr

Syn/hörselkontroll

Pris: 375 kr

Intresserad? Kontakta oss så hjälper vi dig

  Alla fält är obligatoriska

  Vad vill du boka?

  Behandlingar Behandlingstid Träningspass Träningspass Stäng