Hälsomottagning

 Vill du som privatperson få koll på hur just Du mår idag är du välkommen till vår hälsomottagning. Vi siktar på att fånga upp och bevara Din hälsa innan Du blir sjuk. Nedan ser du våra olika hälsoundersökningar.

Vi som tar emot dig på vår hälsomottagning är

Annika Gustavsson

Annika Gustavsson

Leg. Sjuksköterska
Kostrådgivare
annika@activetrollhattan.se
0520-482020

Annika Gustavsson

Annette Rödström

Företagsläkare,
Specialist i allmän
medicin samt yrkes-
och miljömedicin

Hälsoundersökning Active

Vi erbjuder en hälsokontroll vi kallar ”Active” där du får ett bra svar på några av dem viktiga hälsofaktorerna för din kropp.

Följande undersökningar görs:

Pris - 995kr

Blodanalys/Kroppsstatus

Här får du genom blodprovstagning en god uppfattning om din hälsa utifrån några viktiga parametrar. Provet är ett venöst prov och tas i armen. Det tar ca en vecka att få svar. Följande värden får du svar på

Pris – 795 kr

Hälsoundersökning Bas

Denna hälsokontroll ger en bra uppfattning när det gäller risk för hjärt/kärl sjukdom och diabetes. Kan givetvis kombineras med Hälsokontroll Kroppsstatus.

Pris – 595 kr


Hälsoundersökning Plus

En grundläggande hälsoundersökning för avstämning av hälsan. Här ingår också en läkarbedömning.

Denna hälsoundersökning innefattar först ett besök hos sköterska för provtagning. Vid det besöket bokas tid till läkare för bedömning och genomgång av provsvar

Pris – 2095 kr

Hälsoprofilsbedömning

Vi arbetar enligt en väl beprövad metod som kartlägger de viktigaste faktorerna för hälsan där vi på ett tidigt stadium kan identifiera tidiga tecken på ohälsa och utifrån ett samtal motivera till ökad insikt och ansvarstagande för den egna hälsan och välbefinnandet.

Pris – 1695 kr

Spirometri ( lungfunktionstest )

Spirometri är en undersökning av hur dina lungor fungerar. Den utförs med hjälp av en så kallad spirometer. Är man eller har man varit rökare kan det vara värdefullt att få en uppfattning om lungkapaciteten med tanke på KOL ( kronisk obstruktiv lungsjukdom). Själva undersökningen görs hos sköterska och därefter får du träffa läkare för genomgång av resultat.

Pris – 1270 kr


PSA -provtagning ( prostataprov- blodprov i armen)
Pris – 395 kr 

D-vitamin-prov
Pris - 495 Kr

Syn/hörselkontroll
Pris – 375 kr

För övriga provtagning - hör med oss. 

Annika@activetrollhattan.se

0520-482020