Utbildning/föreläsning

Hjärt/lungräddning

Livet kan snabbt förändras, det är verkligenheten som vi alla hoppas slippa uppleva. Att veta vad man skall göra i en sådan situation är en viktig nyckel för att kunna rädda liv eller begränsa skada genom att ge hjärt & lungräddning(HLR) och första hjälpen. Att utbilda sina medarbetare och hålla sig uppdaterad på detta område kan göra stor skillnad om en olycka sker eller någon plötsligt blir sjuk.

Ergonomiutbildning

Arbeta på rätt sätt, lyft- och bärteknik, anatomi, belastningsergonomi mm

Stresshantering

Vad händer i kroppen vid stress? Vad är det som stressar? Vad kan jag göra för att minska stressen.

Sömnkurs

Vid långvariga problem med sömnen finns det en sömnkurs. Vi går under 6 veckor igenom olika sätt att förändra beteendet runt sömn och vakenhet. Kursen innehåller teori och praktiska hemuppgifter.

Friskvård/livsstil

Både föreläsningar och utbildningar på plats. Vi skräddarsyr efter önskemål. Det kan till exempel handla om kost, motion, träningslära, motivation mm

Hälsoombudsutbildning

Är du som arbetsgivare eller medarbetare intresserad av friskvård och hälsa och vill sprida det vidare på arbetsplatsen? Ni erbjuds en grundläggande hälsoombudsutbildning på 1 heldag, inledningsvis och därefter uppföljning med 3 halvdagar, nätverksträffar (ej obligatoriska). Det ger er möjlighet till reflektion samt att förankra intresse och möjliga aktiviteter bland arbetskamraterna.

Utbildningen byggs upp av en mix av teori och praktik där ett aktivt gruppdeltagande uppmuntras.

-Kursens syfte: Att utbilda hälsoombud så de på bästa möjliga sätt kan inspirera sina arbetskamrater till ett aktivt och hälsosamt liv, både på arbetsplatsen men också på fritiden.
-Målsättning: Att öka både trivsel och möjligheten till höga frisktal på företaget, genom att flera blir intresserade av sin hälsa.
-Målgrupp: Personer med ett stort intresse för friskvård, hälsa och förebyggande av sjukdomar. Förutom själva inspirationsdelen är det bra om deltagarna på ett eller annat sätt kan tänka sig att presentera/leda/vara sammankallande för olika aktiviteter.

-Innehåll
Definition av hälsa och friskvård?
Vad gör ett hälsoombud?
Vad är syftet med ett Hälsoombud ur medarbetar-, respektive arbetsgivarperspektiv
Vad har Du för möjligeter? Hur kan och vill Du fungera som Hälsoombud?
Motion – kan det ska vara roligt att röra på sig?
Kost – Koppling mellan kost och prestation
Vem är frisk och vem är sjuk? En begreppsrunda
Balans – ett nyckelord, men vad står det för?
Att leva på 2000talet, från stenålder till dataålder
Stress och mentalträning—motivation
Pausgympa mm
Föreläsningar, gruppdiskussioner, grupparbeten.