Hälsoundersökning Livsstil

Vi arbetar enligt en metod som kartlägger de viktigaste faktorerna för hälsan där vi på ett tidigt stadium kan identifiera tidiga tecken på ohälsa och utifrån ett samtal stimulera medarbetarna till ökad insikt och ansvarstagande för den egna hälsan och välbefinnandet.