Boka

Hälsoundersökning Livsstil

Vi arbetar enligt en metod som kartlägger de viktigaste faktorerna för hälsan där vi på ett tidigt stadium kan identifiera tidiga tecken på ohälsa och utifrån ett samtal stimulera medarbetarna till ökad insikt och ansvarstagande för den egna hälsan och välbefinnandet.

 • Hälsoprofilsbedömningen börjar med att deltagaren fyller i ett formulär med frågor om fritidsaktiviteter, arbetssituation, motion, kost, stress, sömn, tobak, alkohol och medicinska symtom
 • Längd, vikt, midja, BMI
 • Hb (blodvärde)
 • Kolesterol/HDL
 • Blodsocker
 • Blodtryck
 • Konditionstest på cykel ( submaximalt test ) Testet anpassas enkelt efter deltagarens förutsättningar vilket gör att alla kan utföra testet
 • Hälsosamtal – ett samtal som utgår från en hälsoblankett som fylls i innan besöket. Vi diskuterar levnadsvanor, upplevd fysisk och psykosocial arbetssituation och eventuella besvärssymtom. Samtalets syfte är att motivera och engagerar till livsstilsförändringar och därigenom ett hälsosammare liv samt på ett tidigt stadium upptäcka tecken till ohälsa

Intresserad? Kontakta oss så hjälper vi dig

  Alla fält är obligatoriska

  Vad vill du boka?

  Behandlingar Behandlingstid Träningspass Träningspass Stäng