Boka

Undersökning nyanställning

En hälsoundersökning inför nyanställning är till för att hjälpa arbetsgivare och arbetstagare att bedöma hälsotillstånd inför tilltänkt anställning. Den utföres av sjuksköterska och vid behov konsulteras företagsläkare. Arbetsgivaren ska informera den anställde om vilka resultat ifrån nyanställningsundersökningen som skall återrapporteras till arbetsgivaren.

 • Längd, vikt, midja, BMI
 • Hb (blodvärde)
 • Kolesterol/HDL
 • Blodsocker – proverna analyseras och besvaras vid undersökningstillfället
 • Blodtryck
 • Syn/hörsel ( färgseende vid behov )
 • Hälsodeklaration som fylls i och skrivs på av arbetssökande inkl enklare samtal kring hälsa och livsstil
 • Drogtest inkl benzodiazepiner
 • Alkoholmarkör CDT, GT
 • Intyg om genomförd undersökning

Tillägg

 • PEth Alkoholmarkör med något större träffsäkerhet
 • Spirometri ( lungfuktionstest )
 • Syreupptagningstest på cykel
 • ROM analys ( range of motion ) är något vi rekommenderar de flesta yrkeskategorier. Vid besöket analyseras rörlighet och stabilitet i muskler och leder som är mest utsatta i yrket. Utifrån fynd placerar lämpliga åtgärder in. Det kan röra sig om några få men betydelsefulla övningar för rörlighet, tips på hållningsstärkande träning eller förslag på stabiliserande övningar för en ond rygg

Intresserad? Kontakta oss så hjälper vi dig

  Alla fält är obligatoriska

  Vad vill du boka?

  Behandlingar Behandlingstid Träningspass Träningspass Stäng