Hälsoundersökning Elektriker

Vi på Active vill arbeta för att Dina medarbetare mår bra. Den fysiska sidan av den anställdes välmående kontrollerar vi enkelt via vår hälsoundersökning Bas. Den ger ett kvitto på hur dagsformen ser ut men också ett avstamp för en hälsosammare framtid eftersom den ökar medvetenheten om vad hälsa är.

• Längd, vikt, midja, BMI
• Hb (blodvärde)
• Kolesterol/HDL
• Blodsocker
• Blodtryck
• Syn/hörsel – bedöms av läkare vid behov
• Hälsosamtal – ett samtal som utgår från en hälsoblankett som fylls i innan besöket. Vi diskuterar levnadsvanor, upplevd fysisk och psykosocial arbetssituation och eventuells besvärssymtom. Samtalets syfte är att motiverar och engagerar till livsstilsförändringar och därigenom ett hälsosammare liv och på ett tidigt stadium upptäcka tecken till ohälsa


Tillägg
Spirometri ( lungfunktionstest),
Konditionstest
Utökad provtagning ex PSA (prostata) och ämnesomsättning