Hälsoundersökning Plus

Vi på Active vill arbeta för att Dina medarbetare mår bra. Den fysiska sidan av den anställdes välmående kontrollerar vi enkelt via vår hälsokontroll. Den ger ett kvitto på hur dagsformen ser ut men också ett avstamp för en hälsosammare framtid eftersom den ökar medvetenheten om vad hälsa är. Utifrån resultatet kan vi sedan tillsammans ta fram åtgärdsförslag på hur ni som företag kan gå vidare i ert hälso och miljöarbete

Syfte – Att kartlägga livsstil och arbetshälsa


• Längd, vikt, midja, BMI
• Hb (blodvärde)
• Kolesterol/HDL
• Blodsocker
• Blodtryck
• Syn
• Hörsel – bedöms av läkare vid behov
• Spirometri ( lungfunktionstest )

• Hälsosamtal – ett samtal som utgår från en hälsoblankett som fylls i innan besöket. Vi diskuterar levnadsvanor, upplevd fysisk och psykosocial arbetssituation och eventuella besvärssymtom. Samtalets syfte är att motivera och engagerar till livsstilsförändringar och därigenom ett hälsosammare liv samt på ett tidigt stadium upptäcka tecken till ohälsa