Hälsoundersökning Plus

Hälsoundersökning Plus


En grundläggande hälsoundersökning för avstämning av hälsan. Här ingår också en läkarbedömning.


• Blodtryck
• Längd, vikt , midja ,BMI
• Hälsosamtal
• Kolesterol/ HDL ( det goda kolesterolet )
• Blodsocker
• Vitaminstatus ( B och D vitamin )
• Blodstatus ( blodvärde, röda/vita blodkroppar, ”blodplättar”)
• TSH- kvinnor ( ämnesomsättning)
• PSA - män över 50 år ( prostata prov )
• Kreatinin ( njurfunktion )
• Leverstatus
• EKG
• Läkarundersökning


Denna hälsoundersökning innefattar först ett besök hos sköterska för provtagning. Vid det besöket bokas tid till läkare för undersökning och genomgång av provsvar
Pris – 2900 kr