Boka

Lagstadgade hälsoundersökningar

Enligt arbetsmiljöverkets författningssamlingar, som mer i detalj reglerar arbetsmiljölagens intentioner, så skall olika typer av lagstadgade hälsokontroller genomföras enligt ett visst intervall. En bra översikt över de medicinska kontroller som enligt lag skall genomföras finns samlade i AFS 2019:3 som du hittar här.

Exempel på kemikalier, ämnen och påfrestningar som föranleder medicinska kontroller är

 • Bly och kadmium
 • Fibrosframkallande damm
 • Härdplaster
 • Armerad esterplast
 • Mast och stolparbete, rök- och kemdykning, dykeriarbete
 • Vibrationsexponering
 • Nattarbete
 • Handintensivt arbete

Intresserad? Kontakta oss så hjälper vi dig

  Alla fält är obligatoriska

  Vad vill du boka?

  Behandlingar Behandlingstid Träningspass Träningspass Stäng