Lagstadgade hälsoundersökningar

Enligt arbetsmiljöverkets författningssamlingar, som mer i detalj reglerar arbetsmiljölagens intentioner, så skall olika typer av lagstadgade hälsokontroller genomföras enligt ett visst intervall. En bra översikt över de medicinska kontroller som enligt lag skall genomföras finns samlade i AFS 2019:3 som du hittar här.

Exempel på kemikalier, ämnen och påfrestningar som föranleder medicinska kontroller är: