Boka

Vad görs under en naprapatbehandling?

Naprapat

Vi som arbetar som naprapater älskar vårt yrke. Vi får chansen att träffa patienter med smärta och-/eller nedsatt funktion, undersöka dem, ställa diagnos, behandla samt minska risken för återfall genom åtgärder som lämpar sig för patienten.

Det första som sker vid ett naprapatbesök är att vi tar med patienten in i ett behandlingsrum. Här inne börjar allt med att patienten får berätta om sitt besvär. Vi lyssnar noga för att finna tecken på olika diagnoser. Efter denna så kallade anamnes börjar vi med en noggrann undersökning av nervfunktion, muskelfunktion och ledfunktion. Undersökningen riktas till vad som sägs i anamnesen. Utifrån vad patienten berättat och vad vi finner i undersökningen ställer vi en så kallad diagnos på smärtan. Diagnosen är oftast både så kallad strukturell och funktionell. Den strukturella diagnosen står för vilken struktur som gör ont. Den funktionella diagnosen står för vad som kan vara orsaken till att strukturen gör ont.

Ett exempel på detta kan vara att ländryggens muskler är så spända att de framkallar smärta men orsaken till detta skulle kunna vara att höftleden eller bäckenlederna är för stela. Stelheten i leden skulle kunna vara en orsak till att ländryggen blir felbelastad och framkallar smärta. Då är det vår ”plikt” att så klart behandla smärtan men även orsaken. Låt oss kalla det för ”detektivarbete”

Behandlingen vi använder oss av är riktad mot patientens besvär men grunden i behandling är att påverka nervsystemet och det gör vi främst genom ryggraden där nervsystemet löper. Behandling i ryggraden görs främst genom så kallad justering eller manipulation. Det är här det kan uppkomma ett ljud som ”knak”. Knaket gör inte ont och kommer av en så kallad ledseparation/tryckförändring i leden som kallas kavitation. Denna behandling gör att ledrörligheten förbättras och är ofta även förenad med minskad smärta och spänning i besvärsområdet kopplat till leden där kavitation sker.

Behandlingsmetoder som sker hos naprapat är förutom manipulation bland annat:

  • mjukdelsbehandling
  • dry needling(nålbehandling)
  • stötvåg

Efter utförd behandling går vi igenom åtgärdsövningar för att patienten skall kunna fortsätta sin rehabilitering på egen hand. Det kan handla om hållningsövningar, andningstekniker, rörlighetsövningar, styrkeövningar mm.

Vi följer alltid upp patienten för att se progression, utvärdera och utveckla både behandling och hemläxor.

Beroende på besvär så behövs olika många besök men en uppstart med behandling på tex ett ryggbesvär brukar innebära till en början 2-4 besök med relativt kort frekvens. Många patienter upplever stor förbättring och vill fortsätta behandling och kommer därför regelbundet till oss under årens gång för att ”underhålla” sin kropp.

Vill du också ta hand om din smärta eller nedsatta funktion?

Varmt välkommen till oss så ser vi över din kropp.

Boka din tid via hemsidan eller ring oss på 0520-482020

Hälsningar/Naprapaterna

Vad vill du boka?

Behandlingar Behandlingstid Träningspass Träningspass Stäng