Boka

Övrigt

Vi har väldigt många möjligheter att hjälpa dig-/er med hälsa & hälsoarbeten, nästan så många möjligheter så att vi inte kan skriva ner samtliga.

Skulle det vara något du inte finner på vår hemsida som du behöver hjälp med är du varmt välkommen att höra av dig så försöker vi hjälpa dig så gott vi kan.

Några övriga delar vi arbetar med är bland annat

AUDIT – alkoholscreening

AUDIT är ett instrument för identifiering av riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion. Instrumentet är ursprungligen utarbetat av World Health organisation (WHO). Det har översatts och bearbetats för svenskt bruk 1994 av Hans Bergman vid Magnus Huss klinik, Karolinska sjukhuset i Stockholm.

Syftet med AUDIT är att man snabbt och enkelt skall kunna identifiera personer med riskfylld eller skadlig alkoholkonsumtion. Det kan användas bla vid hälsosamtal eller hälsoundersökningar.

AUDIT består av ett frågeformulär med tio frågor, avsedda att mäta tre domäner: Konsumtion (tre frågor om mängd och frekvens) Beroende (tre frågor) Alkoholrelaterade skador (fyra frågor om problem eller skador orsakade av alkoholkonsumtionen )

Konditionstest på cykel

– ingår i vissa hälsokontroller men finns också fristående eller som ett tillval

Fysisk kondition påverkar orken i vardagen och produktiviteten i arbetslivet. Endast varannan medarbetare har dock en tillräckligt bra kondition för att klara av kraven både i vardagen och arbetet. Att beräkna konditionsnivå och utveckla kondition är värdefullt för både medarbetare och arbetsgivare

Konditionstest på cykel möjliggör beräkning av både syreupptagningsförmåga och testvärde. Testvärdet graderas i ett hälsoperspektiv och kan kopplas till upplevd ork i både vardag och arbete. Därmed kan testvärdet användas som ett nyckeltal.

Det är enkelt att anpassa testet till deltagarens förutsättningar, vilket gör det säkert att deltaga. Testet är oberoende av deltagarens kroppsvikt. Överviktiga, som kan ha svårt att utföra andra konditionstest på t ex löpband, klarar konditionstest på cykel bättre. Testet är skonsamt för knän och leder och passar även personer med ledproblem. Det innebär att testet kan genomföras av alla.

En annan fördel är att konditionstest på cykel kan genomföras på arbetsplatsen, teststutrustningen är mobil.

Själva tekniken att cykla kommer därför inte att nämnvärt påverka testresultatet, till skillnad från t ex ett löptest där löparens teknik har större betydelse. Eftersom konditionstest på cykel är enkelt att standardisera oavsett var det utförs kan resultat också jämföras över tid och följas upp utifrån samma förutsättningar. För fysiskt inaktiva personer är det ofta positivt att få en uppfattning om vad måttlig ansträngning motsvarar som en utgångspunkt för att börja motionera.

  • Drogtester
  • Kostrådgivning
  • Utökad provtagning ex PSA, vitaminstatus och ämnesomsättning
  • Arbetsplatsanalyser på kontor

Intresserad? Kontakta oss så hjälper vi dig

    Alla fält är obligatoriska

    Vad vill du boka?

    Behandlingar Behandlingstid Träningspass Träningspass Stäng