Konditionstest

Vill du få en bedömning av din kondition?

I så fall är du välkommen till oss och genomföra ett submaximalt test på en ergometercykel. Ett konditionstest passar dig som vill komma igång med motion men behöver motiveras och inspireras till att ta det sista klivet. Det kan också vara intressant för dig som redan är igång med träning men som vill få ett mått på konditionsnivån.

Pris - 500 kr